POMOC PSYCHOLOGICZNA, TERAPIA
 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonej Górze, ul. Drzewna 13, tel. 68 324 16 95, 68 324 75 17, http://www.poradnia-psychped.pl
 2. Poradnia Młodzieżowa i Rodzinna przy Towarzystwie Rozwoju Rodziny oraz Centrum Dziecka i Rodziny, ul. Batorego 33/9 (przy wiadukcie kolejowym), tel. 68 320 08 94, http://www.trr.zgora.pl
  Oferta: terapia indywidualna, grupowa, pomoc ofiarom przemocy, szkolenia, grupy wsparcia, superwizja, edukacja seksualna
 3. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Piaskowa 9e, 65-204 Zielona Góra, |tel. 68 324 49 00, www.tkopd.pl , CAŁODOBOWY TELEFON ZAUFANIA: 68 328 08 63 Kompleksowa pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawnicza, socjalna, logopedyczna
 4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, mieszkania chronione, grupy wsparcia, terapeutyczne, pomoc kobietom w ciąży, współpraca  policją, edukacja, prawnik, dyżury specjalistów, itd., ul. Piaskowa 9e, tel. (0-68) 324-49-00, (0-68) 328-08-63, www.tkopd.pl
 5. Poliklinika - Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ul. Wazów 42  65-044 Zielona Góra – oferuje wsparcie psychologiczne, psychoterapię, warsztaty dla osób z nerwicami, itp. http://www.poliklinika.zgora.pl, tel. 068 452 77 00
WSPARCIE
 1. Zielonogórski Zespół Interdyscyplinarny ds. Dzieci Krzywdzonych przy TRR, ul. Batorego 33/9 (przy wiadukcie kolejowym), tel. 68 320 08 94
  Skład zespołu: psycholog, kurator sądowy, pedagog, pracownik socjalny, sędzia, policjant, prokurator. Oferta: superwizja, wdrażanie strategii pomocy rodzinie, wsparcie rodzin zastępczych w mieście i rejonie
 2. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, ul. Józefa Bema 32, 65-170 Zielona Góra, tel. 535442544, www.caritas.zgora.pl
 3. Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej ul. Józefa Bema 32, 65-170 Zielona Góra, tel. 600986494
 4. Polski Czerwony Krzyż, ul. Jedności 22b, 65-018 Zielona Góra, 68 325 38 12
 5. Towarzystwo Integracji Społecznej, ul. Drzewna 13 (przy Poradni Psych.Ped.), Zielona Góra, Tel. 68 327 18 63, http://www.tis.pomoc.org.pl
 6. Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej, ul. Drzewna 10/6, Zielona Góra, 68 444 87 73, www.lsps.org.pl
 7. Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Bohaterów Westerplatte 27, tel. 68 325 30 70, 698 316 988,
 8. SOS Ośrodek Wsparcia Rodziny, ul. Prosta 47,65-783 Zielona Góra, tel. 530430183, oferta: warsztaty psychoedukacyjne „Bez porażek” dla rodziców z rodzin, w których występują problemy alkoholowe, psycholog, psychoterapeuta, radca prawny.
SOCJOTERAPIA
 1. „DOM” - Dzienny Ośrodek Młodzieżowy prowadzony przez Stowarzyszenie „Możesz Inaczej”, ul. Władysława IV 10, Zielona Góra, www. mozeszinaczej.zgora.pl,  tel. 733 15 13 11
 2. Świetlica „Wśród Aniołów” - specjalistyczna placówka wsparcia dziennego Ośrodka Integracji Społecznej, ul. Prosta 47, Zielona Góra
 3. Ośrodek Socjoterapeutyczny „Gniazdo” Stowarzyszenia „Damy radę”, ul. Sikorskiego 24, Zielona Góra, www.damyrade.org.pl, tel. 790 216 490
TELEFONY ZAUFANIA

19 288 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
68 328 08 63 – dla ofiar przemocy domowej - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
0 800 120 148 – Zatrzymaj przemoc – telefon zaufania
0 801 199 990 – Antynarkotykowy telefon zaufania
0 800 120 266 – policyjny telefon zaufania
116 111 – ogólnopolski telefon zaufania
022 621 03 67 – Ruch Pomocy Rodzinie telefon zaufania

POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra Zielona Góra, tel.:68 411 50 00 www.mops.zgora.pl

UZALEŻNIENIA – KONSULTACJE, TERAPIA
 1. Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych i Współuzależnionych „LOPiT” (osób uzależnionych od narkotyków) – ul. Jelenia 1a, 65-090 Zielona Góra, 68 453 20 00, http://www.lopit.pl
 2. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia (od alkoholu, narkotyków, hazardu, warsztaty dla DDA), ul. Wazów 36, 65-044 Zielona Góra, 68 325 79 17, http://www.wotuw.zgora.pl
  rejestracja: pn – pt 7:30 – 18:00, rejestracja telefoniczna pn – pt 7:30 – 15:00
 3. Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, ul. Dworcowa 31/6, 65-019 Zielona Góra, tel. 68 327-05-18 www.probal.zielonagora.pl
 4. Relacja. Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej, ul. Nowa 2A 95-020 Zielona Góra, tel. 782614637
 5. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Dromader”, ul. Drzewna 13, Zielona Góra, tel. – pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, tel. 68 327 29 28

UZALEŻNIENIA - OŚRODKI STACJONARNE

 1. Ośrodek Dla Osób Uzależnionych SP ZOZ „Nowy Dworek”, Nowy Dworek 46, 66-200 Świebodzin, tel. 68 381 10 91, www.nowydworek.com
 2. Oferta: terapia uzależnień od narkotyków, kursy zawodowe, hostel, postrehabilitacja
 3. Anastasis – Ośrodek dla Młodzieży – NZOZ Katolicki Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Młodzieży, Strychy 42, 66-340 Przytoczna, tel. 95 749 30 29, www.narkomania.net
  Oferta: psychoterapia uzależnień – indywidualna i grupowa, grupy edukacyjne, nauka szkolna, zajęcia rozwojowe


UZALEŻNIENIA - ODDZIAŁY/PODODZIAŁY DETOKSYKACYJNE

 1. Oddział Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  w Ciborzu, 66-213 Skąpe, pow. Świebodzin, tel. 68 34 19 255, www.ciborz.eu
  Oferta: detoksykacja, oddział dzienny, rehabilitacyjny, poradnia, psychoterapia, poradnictwo dla osób uzależnionych, hostel, nauka na poziomie gim., podst.
 2. Specjalistyczny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz, tel. 95 742 88 10, www.obrzyce.eu