#STOPDOP
#BezpieczneFerie 2019 - Główny Inspektorat Sanitarny
Kto stoi za kampanią #STOPDOP

Jesteśmy grupą nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół Akademickich w Zielonej Górze, którzy widzą realną potrzebę zwrócenia uwagi na niebezpieczeństwo związane z eksperymentowaniem z nowymi substancjami psychoaktywnymi (NSP).

Jak to się zaczęło

W poprzednim roku szkolnym kilkoro naszych uczniów zatruło się dopalaczami. Byli na krawędzi życia i śmierci. Oni i ich bezradni bliscy doświadczyli wówczas ogromnego bólu fizycznego oraz psychicznego. Zdarzenie to było impulsem do powstania kampanii #STOPDOP. 

Nasz cel

Kampania #STOPDOP jest skierowana przede wszystkim do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz ich rodziców/opiekunów i nauczycieli. Celem kampanii jest ukazanie niebezpieczeństwa podejmowania zachowań ryzykownych- zwłaszcza sięgania po środki psychoaktywne. Pragniemy wyposażyć uczniów w wiedzę związaną z uzależnieniami oraz rozwijać ich umiejętności psychospołeczne: skuteczną komunikację, radzenie sobie ze stresem i presją grupy rówieśniczej.

Chcemy współdziałać z organizacjami, stowarzyszeniami, placówkami i władzami miasta oraz wszystkimi ludźmi dobrej woli w celu stworzenia specjalistycznej siatki pomocy uczniom zagrożonym zachowaniami ryzykownymi.

Zaczynamy od nagłośnienia tematu dopalaczy akcją #stopdop w mediach społecznościowych, a także od szkoleń nauczycieli i uczniów na miejscu – w Zespole Szkół Akademickich, a stopniowo chcemy rozszerzać ich zasięg na szkoły w Zielonej Górze, a także poza jej granicami. Pragniemy, by powstała sieć wsparcia dla osób uzależnionych/ zagrożonych uzależnieniem oraz ich bliskich – w Zielonej Górze, w województwie lubuskim, a nawet w całej Polsce.

Informacje i kontakt

Platformą zawierającą informacje o dopalaczach oraz zagrożeniach z nimi związanych jest specjalnie stworzona strona – stopdop.pl. Tam też znajdują się informacje, gdzie można szukać pomocy, w przypadku uzależnień, jak pomóc sobie i naszym bliskim. Także poprzez tę stronę każda osoba, która chciałaby z nami działać, może się z nami skontaktować.

GO